Wyszukiwarka

Pomoc - najczęściej zadawane pytania

 1. Co daje członkostwo w Kasie?

  Członkostwo daje możliwość korzystania z bogatej oferty konkurencyjnych usług finansowych, a wraz ze stażem członkowskim rosną korzyści, np.: obniżenie oprocentowania przy pożyczkach czy też podwyższenie oprocentowania przy lokatach.

 2. Czy po spłacie pożyczki automatycznie traci się członkostwo w Kasach?

  Spłata pożyczki nie jest jednoznaczna z rezygnacją z członkostwa. Zapisując się do Kas osoba staje się Członkiem na czas nieokreślony. Po spłacie pożyczki nie ma konieczności wypisywania się z Kas, jest możliwość korzystania z jej usług w dalszym ciągu.

 3. Czy pożyczka musi być zabezpieczona?

  Każda pożyczka powinna być zabezpieczona wstępnie do kwoty 36 tys. zł, której zabezpieczeniem może być ubezpieczenie. Powyżej tej kwoty dodatkowo wymagany jest poręczyciel lub hipoteka. Zabezpieczeniem rzeczowym może być również samochód.

 4. Czy przy weryfikacji dokumentów są sprawdzane dane w Biurze Informacji Kredytowej?

  Informacje w Biurze Informacji Kredytowej są sprawdzane w każdym przypadku, kiedy osoba składa wniosek pożyczkowy.

 5. Czy zaświadczenie o zarobkach powinno być na druku Kas Stefczyka?

  Wstępnie istnieje możliwość przyjęcia zaświadczenia na druku zakładowym, pod warunkiem, że będzie ono posiadało wszystkie wymagane przez nas informacje.

 6. Do jakiej kwoty nie jest wymagana zgoda współmałżonka?

  Zgoda współmałżonka nie jest wymagana do 10-krotności dochodu netto wnioskodawcy, nie więcej jednak niż 20 tys. zł.

 7. Jaki musi być minimalny dochód, aby móc wnioskować o pożyczkę?

  Nie wymagamy minimalnych dochodów, które należałoby osiągać. Każda osoba jest badana indywidualnie. Kwota, o którą maksymalnie można wnioskować jest zależna od uzyskiwanych dochodów oraz zdolności kredytowej, na którą ma wpływ wiele czynników.

 8. Jakie są gwarancje depozytów SKOK w Kasach Stefczyka?

  W dniu 19 kwietnia 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Nowela ustanawia obowiązkowy system gwarantowania depozytów zgromadzonych w SKOK przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nowy system zastępuje dotychczasowe ubezpieczenie depozytów członków SKOK, oferowane przez TUW SKOK.

  Po wprowadzeniu w 2012 roku nadzoru publicznego nad kasami, sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, w roku 2013 - po wejściu w życie wskazanej wyżej noweli – nastąpi objęcie depozytów w kasach gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 9. Kto może zostać poręczycielem pożyczki?

  Poręczycielem może być wyłącznie osoba trzecia ze stałym dochodem w RP na czas nieokreslony lub na czas okreslony upływający nie wczesniej niż 3 miesiące po ustalonej dacie całkowitej spłaty zobowiązania oraz spełniająca warunki niniejszej uchwały, która na koniec okresu kredytowania (dzień, miesiąc, rok) nie przekroczy 75 lat.

 10. Co należy zrobić, aby skorzystać z usług Kas Stefczyka?

  Jesteśmy spółdzielnią i nasze usługi są przeznaczone dla Członków Kas. Członkostwo jest związane z jednorazową opłatą w wysokości 55 zł. Na miejscu w placówce należy wypełnić deklarację członkowską oraz deklarację przystąpienia do SKEF oraz uiścić opłatę członkowską.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.